Energiebesparing en veel meer

Veel mogelijk door verkeerde keuzes in het begin

Ook in de aquariumwereld zijn goede resultaten te verwachten ten aanzien van de mogelijkheden om energie te besparen in de Life Support System (LSS). Een (groot) deel van het energieverbruik vindt plaats in de hydraulische systeem wat aanwezig is in LSS. Meer specifiek gericht zijn het de pompen. Deze zorgen voor de nodige circulatie door het aquarium heen als wel over de apparaten (eiwitafschuimers, UV-filters, zandfilters)  in de LSS.

In bijna alle gevallen wordt in het concept van de LSS er voor gezorgd dat de minimale waarde op zijn minst gehaald gaat worden… En ja. dat houdt in dat bijna altijd de pompen qua werkpunt overgedimensioneerd worden maar dat bij het besluitproces tot aankoop van een pomp meestal wordt gekozen voor de “prijs-technisch” meest interessante.. lees gerust de goedkoopste. En dit resulteert er in dat meestal een pomp wordt gekozen welke iets kleiner is en het gevraagde werkpunt dan met een hoger toerental bereikt.

In vele gevallen blijkt dat in de praktijk deze pompen helaas totaal niet de efficiency halen welke mogelijk zou zijn. En dat is op zijn zachtst gezegd jammer voor het milieu en de operationele kosten van de pomp. Daarnaast valt ook vaak op dat de pompen door hun niet optimale selectie veel lawaai produceren en veel onderhoud nodig hebben.

Minder lawaai, minder energieverbruik, minder onderhoud

In heel veel aquaria wordt tegenwoordig (heel terecht) gebruik gemaakt van frequentieregelingen (FC) om situaties te voorkomen waarbij men de volumestroom met een afsluiter probeert te regelen.

Maar het gebruik van een FC kan onverwachte neveneffecten hebben. Wanneer men met de FC het toerental naar beneden toe bijstelt dan zal de pomp bij een gelijke volumestroom meer naar rechts in zijn curve gaan werken. Dit kan er toe leiden dat de pomp meer lawaai gaat maken, zijn rendement verliest of zelfs gaat caviteren.

En dit kan dan weer leiden tot meer mechanische belastingen voor de pompen wat de oorzaak kan worden van meer onderhoud en onverwachte uitval. En hierdoor ontstaat er dan meer uitvaltijd in de LSS wat dan weer negatief effect kan hebben op de stabiliteit van de waterkwaliteit.
En ook het leidingwerk kan door het verhoogde niveau van trillingen weer een extra risico geven op scheurtjes welke op hun beurt, indien aan de aanzuigzijde van de pomp, de grondlegger kan zijn van supersaturatie.

Met deze opsomming van mogelijke effecten bij energiebesparing is het duidelijk dat er een doordachte aanpak nodig is.

En YES, ATO Energysaving helpt daar graag bij. Samen WE CAN!

 

Contact